Mabebenta ba ni papa yung gold?

Magicball affirms Concentrate and ask again.

Magicball affirms Concentrate and ask again.